Budsjettforslag fra Høyre og FrP 
 DRIFTSUTGIFTER: 
 Budsjettforslag 
 Ansvarsområde:   Reggnskap 2008:   Just.budsj. 2009:   Rådmann 2010:   H/FrP 2010:   H/FrP 2011: 
 100 - Sentrale politiske organer                4 719 202              4 771 000            4 368 000      4 368 000      4 368 000
 120 - Rådmannens stab              50 082 753            56 364 000           61 633 000     57 769 364    54 814 818
 200 - Oppvekst og kultur            211 282 311          210 347 000         210 872 000   205 462 909  201 326 545
 300 - Bistand og omsorg            125 715 507          117 842 000         123 410 000   118 000 909  113 864 545
 600 - Teknisk              84 284 644            87 514 000           86 604 000     84 285 818    82 513 091
 Overføring trossamfunn                 4 550 000      4 550 000      4 550 000
   
 SUM DRIFSUTGIFTER            476 084 417          476 838 000         491 437 000   474 437 000  461 437 000
 KUTT:      17 000 000    13 000 000
 Ansvarsområde:   Rådmann 2010:   Andel (%):   H/FrP 2010:   H/FrP 2011: 
 100 - Sentrale politiske organer         
 120 - Rådmannens stab                2 500 000 23 %            3 863 636      2 954 545
 200 - Oppvekst og kultur                3 500 000 32 %            5 409 091      4 136 364
 300 - Bistand og omsorg                3 500 000 32 %            5 409 091      4 136 364
 600 - Teknisk                1 500 000 14 %            2 318 182      1 772 727
 Overføring trossamfunn         
   
 TOTALE KUTT:              11 000 000 100 %           17 000 000     13 000 000
 INVESTERINGER: 
  Rådmann 2010 Rådmann 2011 H/FrP 2010: H/FrP 2011:
IKT-investeringer               1 500 000                 500 000            1 500 000         500 000
Trafikksikkerhetstiltak               5 000 000              5 000 000            5 000 000      5 000 000
Kloakkering Åsgreina-Eltonåsen               1 000 000              1 000 000            1 000 000      1 000 000
Utleieboliger                5 000 000        5 000 000
Omsorgsboliger               5 000 000              5 000 000            5 000 000      5 000 000
Preståsen skole utbygging             16 000 000              3 500 000           16 000 000      3 500 000
Maura skole utbygging                2 000 000     29 000 000
ENØK-tiltak kommunale bygg               2 500 000              2 500 000  
Startlån               3 000 000              3 000 000  
Varmestue Nordåsen            4 000 000
Tverrveien           45 000 000
Salg av kommunale eiendommer              (10 000 000)    (15 000 000)
   
Sum investering           34 000 000          20 000 000         26 000 000   83 000 000