Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

M?ter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og ?konomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

 

Arkiv


Norge er et land i sjokk !

Nannestad Frp er i sjokk og fulle av sorg etter hendelsene i Oslo og på Utøya.

Våre tanker og medfølelse går til de berørte og pårørende .

Vi støtter uttalelsene :
til tross for at gjerningsmannen uttalte at dette var et angrep på Arbeiderpartiet, er dette et angrep på hele Norge.

Om En mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise.

Tone J. Brekke
Styre- og gruppeleder for Nannestad Frp

Politisk sommerferie med bismak og valgflesk til idretten i Nannestad

Så har politikerne i Nannestad tatt sommerferie, i hvert fall fra kommunestyresalen. Det vil nok mange synes er like greit når man ser hvilke flertallsvedtak som desperat klubbes og som på ingen måte kan bli oppfattet som lite gjennomtenkte vedtak med sterk bismak og valgflesk uten hold.

Første halvår av 2011 har fortonet seg som forventet i kommunestyret. I mangel av politiske poenger har posisjonen som vanlig kalt opposisjonen (Høyre og FrP) uansvarlige og har benyttet anledningen til å sette skylden på oss for at Nannestad av Kommunal Rapport er fremstilt som Norges nest fattigste kommune.

- Man skulle nesten tro at man ikke har vært tilstede i de samme politiske fora, og ordfører har i hvert fall glemt sitt ansvar, først som varaordfører, deretter som ordfører de siste åtte år.

Nå vel, er man fornøyd med dagens politiske ledelse, ja da stemmer man vel slik som man gjorde sist, men da skal man heller ikke klage på dagens status for vår kommune om man ikke får det slik som man ønsker. Men vi vet at det er velgere der ute som sier at nok er nok og da håper vi at det har blitt lagt merke til hva vi fra opposisjon faktisk har fått til eller fokusert på de siste fire år.

En god sommer ble ønsket fra ordføreren 15. juni, men disse ordene holdes neppe i behold når posisjonen i sakslistens siste sak mot advarsler fra Høyre og FrP sendte flere 10-talls barn og barnefamilier på Maura inn i usikkerheten ved å si nei til fortsatt fremleie av Haugastøl til privat SFO. At jernpisken rår i posisjonen fikk vi et klart bevis på etter at Venstre talte varmt for fortsatt liv og tok en total helomvending da ordførers klubbe slo. – Ja, ja, kanskje ikke overraskende – dette var ikke første gang de siste fire år.

Tross tøff økonomisk situasjon hvor rådmannen skal ha ros for en restriktiv økonomisk bruk med anbefaling om å sette penger på bok, ble det flertall for å bruke 600.000,- av overskuddet til andre tilbud. Sårt trengte overskuddsmidler brenner i lommen på posisjonspartiene når valget nærmer seg og dette er en skremmende utvikling. Ja, vi i Høyre og FrP støttet at 300.000,- skulle tildeles et sårt trengt skateanlegg, men vi i opposisjon fant det på ingen måte riktig å støtte samme beløp til innkjøp av instrumenter – Ikke at vi ikke unner barna det, men når vi går gjennom årsmelding for 2010 registreres det at netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger var det dobbelte av hva idretten mottar. Derfor var det naturlig for oss heller å foreslå at dette heller skulle bevilges idretten for å oppnå en mer ansvarlig økonomisk balanse, men nei da – her ville posisjonen noe annet, vi ble igjen nedstemt med forslag om å øke midlene til idretten.

Kjære leser, det er mulig at posisjonen prøver å score noen politiske poenger ovenfor idretten, men de er verken tilstede når de harde slagene skal slås i kommunestyresalen for idretten og heller ikke når vi inviteres av Nannestad sammen med ungdommer, foresatte og lokalt næringsliv til allmøte for å planlegge veien videre for etablering av skatepark i Nannestad. – Vi var der og på bakgrunn av dette ga vi vår støtte til skatepark. Men hvor var posisjonspartiene – i hvert fall ikke på allmøte.

Det er bare å konstatere at det er en skremmende utvikling i kommunen, men det har vi alle en anledning til å gjøre noe med når valget står i september, og glem heller ikke at det er anledning til og forhåndsstemme fra 10. august.

Vi benytter anledningen til å ønske våre velgere og sympatisører en riktig god sommer, og glem ikke at vi er fortsatt tilstede selv om kommunestyret ikke møtes før 31. august.

Tone J. Brekke
Gruppeleder FrP

Christian Bendz
Gruppeleder Høyre


Tone ble overrasket med blomster, vin og rosende ord for sin innsats !

På siste kursdag denne våren ble det skapt oppmerksomhet på den betydelige innstatsen vår partileder har utført for Nannestad FrP. Til stående applaus fikk hun ovverrakt blomster og vin, og en takk for innsatsen for partiet og innbyggerne.

Vel fortjent !
Tone blir hedret for den enestående innstatsen for partilaget    


Lang kamp mot kommunen for å få hjelp

"Det eneste vi ber om, er at det blir gjort en ny sakkyndig vurdering av vår sønn"

Kurs / Opplæring

Fremskrittspartiet har vokst til ett av de største partiene både nasjonalt og i Nannestad. Det er viktig at medlemmene besitter kunnskap om politiske temaer og lærer hvordan de kommunale prosessene foregår. Vi gjennomfører denne våren flere kurs som er åpne for alle FrP medlemmer.

Påmelding skjer til Tone J. Brekke

Opplæring skjer i kommunestyresalen - Nannestad kommunehus.
Vi servere kaffe og en enkel lunsj

Vel møtt !

Mer omsorg med konkurranseutsetting

De rødgrønne bruker Adecco-saken til å svartmale alle private leverandører.
Artikkel på frp.no

I dag koster eldreomsorg, renhold og øvrig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom kommunene om lag 114 milliarder kroner. Beregninger har gjort viser at private kan gjøre de samme tjenestene 18 milliarder kroner billigere.

Konkurranseutsetting, ikke privatisering
Det er viktig å huske at vi ikke snakker om privatisering. Kommunen skal vurdere behovet for tjenesten, velge ut og godkjenne leverandørene, betale, administrere og kontrollere. Det er kun driften av tjenesten som konkurranseutsettes. For brukeren er prisen den samme uavhengig av leverandør.

Konkurranseutsetting handler også om å gi innbyggerne mulighet til selv å velge hvilken leverandør som passer dem best


Fokus på kunnskapsstyrking

Opplæring av våre medlemmer Opplæring av våre medlemmer - Tone

Vi har i lengre tid jobbet med å øke kunnskapen blant våre tillitsvalgte. Her ser vi en lørdag hvor vi møtes for å diskutere politikk og sette oss inn i ulike politiske temaer. Dette er viktig for å forstå hvordan en kommune styres, og kunne gjennomføre de nødvendige endringene for å skape en kommune som er til for innbyggerne.


Dette koster en asylsøker

Fagerli ventemottak foto:Romerikes Blad
Nettavisen har undersøkt hva en asylsøker koster samfunnet pr. år.
I fjor kom det 10.064 asylsøkere til Norge, og Utlendingsdirektoratet (UDI) behandlet om lag 13.000 asylsøknader. 5290 av disse fikk opphold etter søknad om beskyttelse i Norge, mens 7673 personer fikk avslag.

136.000 per asylsøker

Mange av de som kom til Norge bodde eller fortsatt bor på et asylmottak, og dette koster penger. Totalt kostet asylsøkerne Norge 2.989.821.000 kroner i fjor, opplyser UDI til Nettavisen. - Gjennomsnittlig antall beboere i 2010 var 17.911, sier direktør Anne Siri Rustad i region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Det betyr en gjennomsnittlig kostnad per asylsøker på 136.000 kroner. - Gjennomsnittlig kostnad per beboer var i fjor var cirka 106.000 kroner. I tilegg kommer en gjennomsnittlig kostnad på cirka 30.000 kroner per beboer knyttet til økonomiske ytelser, sier Rustad.

Mat, tannlege og tolk

Beløpet dekker opphold i mottak, ytelser til livsopphold som mat, helseundersøkelser ved ankomst, barnehagetilbud til barn av asylsøkere og utgifter som egenandel til besøk hos tannlege og psykolog/psykiater. - I tilegg kommer flere indirekte kostnader, blant annet tilskudd til vertskommuner, øremerkede midler og utgiftet knyttet til tolk og oversettelse, sier direktøren.

Like dyrt på retursenter

I forrige uke ble det kjent at det skal etableres retursentre for asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad. Dette betyr en deling av mottakssystemet, hvor alle personer som får endelig avslag på sin asylsøknad flyttes fra ordinære mottak, og i påvente av at de reiser hjem eller blir uttransportert, får tilbud om innkvartering i et retursenter. - Blir det billigere når retursentrene etter hvert kommer på plass, eller blir prisen omtrent den samme som en vanlig mottaksplass? - En plass på et retursenter vil i utgangspunktet koste det samme som en ordinær mottaksplass, sier Rustad.

Flere frivillig hjem

Målet med retursentrene er å få flere til å reise hjem frivillig. - Målet med opprettelsen av retursentre er at flere skal reise hjem frivillig. Hvis flere returnerer raskere, vil det i lengden naturligvis være kostnadsbesparende, sier direktøren. Rundt 3500 personer med endelig avslag på asylsøknaden bor i ordinære mottak i dag. Med opprettelsen av retursentre vil det bli behov for færre ordinære mottak, og en del mottak vil bli omgjort til retursentre.

Stor nedgang i fjor

Tall fra UDI viser at det kom 42 prosent færre asylsøkere til Norge i fjor sammenlignet med året før, da det kom 17.226 personer til landet som søkte om beskyttelse. Den største nedgangen på hele 75 prosent, var for afghanske asylsøkere. 979 personer fra Afghanistan søkte om beskyttelse i 2010, mot 871 året før. Vel en tredjedel av alle søkerne var kvinner, mens i overkant av 2000 av søkerne var barn og ungdommer under 18 år som kom sammen med familie eller andre omsorgspersoner. I januar kom det 799 asylsøkere til Norge.


Stiller krav til forfatterstipend

FrPs Ib Thomsen krever oppvask etter at forfattere har mottatt hundretusener uten å skrive bøker.

Ifølge Dagens Næringsliv har Det faglitterære fondet tatt ut forliksklage overfor 13 personer som har mottatt tusenvis av kroner i forfatterstipend uten å ha gitt ut bøker. Stipendet er ment å skulle gå til personer som ønsker å gi ut bokmanus. Mottakerne får 25.000 kroner i måneden i inntil to år.

FrPs kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen reagerer på at flere hundretusen kroner ukritisk gis til personer som man aldri vil se navnet på i bokhyllene. Nå krever han at de ansvarlige rydder opp.

Han vil nå be kulturministeren endre reglementet for hvem som kan søke om støtte, samt se på ordningen for å hindre at det betales ut offentlige midler til forfattere som ikke leverer manuskript.

Ordføreren, en fasadebygger ?

Ordføreren fører folk bak lyset

FrP og Høyre fremmer i år også et felles budsjettforslag for Nannestad kommune

Budsjettforlag fra Frp og Høyre
I forbindelse med behandlingen av budsjett fremmet vi følgende verbalforslag.

Nr

Tekst

1

Innenfor sum budsjetterte driftinntekter for 2011 på kr 582 024 000 og sum budsjetterte

driftsutgifter på kr 557 933 000 fordeles driftsbudsjettrammene for 2011 på følgende måte med påfølgende nye tiltak / forslag til endringer i det eksisterende tjenestetilbud:

 

Ansvarsområde

Kroner

100 Sentrale politiske styrings- og kontrollorganer bevilges netto

 4 748 000

 

120 Rådmannens stab bevilges netto

Kommentar:

I budsjettgrunnlaget fra Rådmannen for 2011 forutsettes det bosetting av 10 nye flyktninger, disse midlene tas ut av ansvarsområde 120 og overføres område  - Oppvekst og kultur. Dette beløpet utgjør 900 000

 

53 619 000

 

200 Oppvekst og kultur bevilges netto –

Kommentar:
Vi foreslår å øke rammen i forhold til rådmannens budsjettforslag med 3 050 000 som skal hentes med 1 150 000 (ansv. 55000),

1000 000(ansv. 600) og 900 000 (ansv. 120)

 

Dette skal være med på å øke lærertettheten, si nei til reduksjon i driftsutgiver øremerket innkjøp av leker og utstyr i barnehageavdelinger.

 

Vi foreslår at det skal bevilges samme beløp som i 2007 til lag og foreninger. I tillegg skal Frivillighetssentralen bevilgets 250 000 på ansvar 20720 under kultur, hvilket innebærer en økning på 93 000 i forhold til 2010 budsjettet.

205 507 000

300 Bistand og omsorg bevilges netto

 

105 651 000

600 Teknisk bevilges netto

Kommentar:
1 000 000 overføres ansv. 200 Oppvekst og kultur

41 792 000

55000 Nannestad kirkelige fellesråd bevilges netto

Kommentar:
I forhold til rådmannen foreslår vi et kutt på 1 150 000 som resulterer 3 680 000 til kirkelig fellesråd og 300 000 til andre tro samfunn.

 

3 980 000

 

 

Under ansvarsområde Øvrig felles er det er lagt til grunn skatteinntekter på

kr 213 300 000, rammetilskudd med kr 236 300 000, kostnader til avdrag på lån

kr 24 200 000, renteutgifter kr 21 800 000, renteinntekter kr 7 700 000 og en

lønnsreserve kr 11 300 000 i samsvar med beregninger og vurderinger som framgår av

budsjettdokumentet.

 

  • Budsjettert mindre forbruk i 2011 på kr 7,5 mill avsettes til disposisjonsfond.

 

Det delegeres til innstillingsutvalgene å fordele bevilgede driftsmidler innenfor sine

ansvarsområder. Det delegeres til rådmannen å fordele avsatte midler på lønnsreserven i samsvar med gjennomføringen av lønnsoppgjørene i 2010 og 2011.

 

2

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for kommunens tjenester foreslått justert  med virkning fra 1.1.2011på følgende måte, dersom ikke annet er særskilt angitt:

  • Satsene for egenbetaling for korttidsopphold i sykehjem justeres i samsvar med Stortingets budsjettvedtak for 2011
  • Ordninger som er selvfinansierende, justeres i samsvar med utgiftsnivået innenfor de respektive områder, jfr innstilling til PU-sakene 39/10, 40/10 og 41/10.
  • Gebyrer innenfor selvkostområdene på forvaltning justeres opp med 5 %.
  • Betalingssatsene i de kommunale barnehagene fortsetter nominelt uendret fra foregående år med kr 2 330,- pluss kr 256,- til dekning av utgifter til mat pr barn pr måned.
  • Betalingssatsene i de kommunale skolefritidsordningene fortsetter nominelt uendret fra foregående år med kr 2 554,- for hel plass.
  • Øvrige kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser som ikke er særskilt nevnt, justeres opp i samsvar med anslag på kommunal lønns- og prisvekst i 2011 på 2,8 %.

 

3

Med bakgrunn i at vi har svært store og viktige investeringer innen skole, idrett og eldre omsorg skal alle vedtatte investeringsprosjekter som ikke er påbegynt legges på is inntil videre. Bevilgede investeringsmidler jfr k-sak 55/09 (8,5 mill) til Nannestad kirkelig fellesråd trekkes også midlertidig tilbake.

Rådmannen legger frem for kommunestyret innen 23.mars 2011- en samlet oversikt med beregninger av totalkostnad, forventet fremdriftsplan for den enkelte investering. Dette skal belyse det totale behov for investeringer frem til 2025.

 

4

For 2011 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR inntil kr 10 millioner.

 

5

Det tas opp lån på kr 10 millioner i Husbanken til videreformidling av Startlån i 2011.

 

6

Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp heves til statens veiledende norm pr 1.1.2011.

 

7

Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i 2011. Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskaps-avslutning for regnskapsåret 2011.

 

8

Nannestad kommune søker om midler til styrking av barnevernet i tråd med statlig øremerket tilskuddsordning beskrevet i statsbudsjettet. Det søkes om kr 1,3 millioner til styrking av barnevernet med to årsverk samt kompetanseutvikling.

 

9

Beregninger tyder på at utvidelse av Preståsen skole resulterer i en budsjettmessig besparelse. Når alle kostnadsberegninger er foretatt, foreslås en eventuell budsjettmessig besparelse overført utbyggingsprosjekt av Maura skole. Vi presiserer at dette beløpet ikke skal påvirke Maura skole sitt utbyggingsbehov, hvilket betyr at begge skoleprosjekter må sees på som uavhengig av hverandre.

 

10

Nannestad kommune bevilger inntil kr 3,5 mill. i anleggstilskudd til Bjerke IL Ski sin planlagte varmestue / garderobebygg på Nordåsen. Beløpet skal dekkes inn via fremtidige investerings budsjett.

 

11

Rådmannen skal for budsjett og økonomiplan for perioden 2012 – 2015 legge frem budsjettforslag med et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntektene.

 

12

Det skal ikke innføres eiendomskatt i økonomiperioden 2012 – 2015

 

13

Reduksjon for driftsutgifter til leker og utstyr med 6 000 pr. avdeling skal ikke gjennomføres – midlene overføres fra ansvar 55000 andre trossamfunn til ansvar 200 Oppvekst og kultur.

 

14

Vi skal i Nannestad skolen ha lærertetthet på linje med Akershus gjennomsnitt. Derfor ber vi om at rådmannen innarbeider dette i budsjett og Økonomiplan for 2012 – 2015.

 

15

Det bevilges samme beløp som i 2007 til lag og foreninger

 

16

Det skal opprettes serviceerklæringer og brukergarantier, slik at både innbyggere og politikere til enhver tid vet hvilke tjenester og til hvilken kvalitet man har blitt enige om å prioritere.

Kommunestyret ber rådmannen om å etablere serviceerklæringer og brukergarantier i Nannestad Kommune.  Rådmannen må foreta en behovskartlegging og legge frem en fremdriftsplan for innføring av serviceerklæring og brukergarantier innen kommunestyre møte, juni 2011.

 

17

Det skal vurderes konkurranseutseting av tjenester, både tjenester underlagt privat og kommunal drift / styring. Kommunestyret ber rådmannen om å fremlegge en oversikt over hvilke tjenester som kan konkurranseutsettes så snart som mulig i 2011, dog ikke senere enn kommunestyre møte, juni 2011.

18

Det er lange ventelister på fysioterapeut tjenester. Blant kommunene i Akershus har Nannestad innbyggere høyest sykefravær, på 7,4 % i tapte dagsverk. Nannestad er også eneste kommune i Akershus som har hatt en økning i sykefraværet i forhold til andre kvartal i fjor.
Kommunestyret ber derfor rådmannen om å fremlegge status for fysioterapeut behov i forbindelse med fremlegging av detaljbudsjett, februar 2011. Viktig at dette inneholder også en oversikt over økonomiske konsekvenser.

 

19

Årlig koster sykefraværet i kommunene det offentlige ca. 21 milliarder kroner. 2/3 av disse milliardene må kommunene dekke selv. De kommunale lederne har et særskilt ansvar.
Kommunestyret ber om at alle avdelinger med over 10% sykefravær skal følges spesielt opp og ber rådmannen utarbeider et forslag som legges frem for Administrasjonsutvalget før gjennomføring. Økonomiske konsekvenser av sykefraværet skal synliggjøres.

 

20

Det bevilges kr 50.000,- til etablering / drift av energi og klimaforum i hht. handlingsplan tilknyttet vedtatt energi- og klimaplan. Midlene skal tas fra ansv. 600.


Vil ha mer til skolen !

Artikkel i RB i forbindelse med budsjettfremlegget fra FrP og Høyre

Forvaltnings- og økonomiutvalgets innstilling til budsjett 2011

Forslag til budsjett er nå ute på høring. Dette forslaget er utarbeidet av rådmannen, og utlagt av FØ-utvalget.
Endelig budsjett blir politisk vedtatt i kommunestyret den 15. desember kl 9:00 og utover dagen. Møtet er åpent for alle interesserte.
Har du kommentarer eller har andre forslag,
Ta kontakt (tlf: 97733589) eller send en epost til FrPs leder, Tone J. Brekke (tone.brekke@osl.no).


Fremskrittspartiets medlemsavis, Fremskritt, er tilgjengelig på nett.

Alle medlemmer mottar papiravisen annenhver uke. Den finnes også på nett, åpen for alle interesserte.


Interessert i politikk ?

Nannestad FrP avholder styremøte ca. en gang i måneden, hvor vi diskuterer kommende utvalgs-/kommunestyresaker.
Du må gjerne ta en tur innom, enten du har en sak du synes bør få oppmerksomhet eller bare vil lytte. Vi spanderer kaffe.
Neste møte er tirsdag 1. februar 2011 kl 18:00, under biblioteket i Granåsgården.

Lyst til være med i Nannestad FrP ?

Vi er trivelig gruppe med vanlige folk som har det til felles at vi tror på Frps ideologi. Det er ikke alltid vi er enige, men sånn skal det være. God takhøyde hvor alle kan si sitt, og hvor vi sammen bygger en plattform. Noen deltar mer enn andre, og det er noe av det fine. Har du lyst til å være med, så bestemmer du selv omfanget. Kanskje bare delta på våre møter ca. 1 gang i måneden, eller mer aktivt representere oss utad ?

Nannestad FrP er kommunenes nest største parti, og er en aktiv pådriver for å ivareta innbyggernes ønsker og behov.
 
Kontakt meg for mer info eller møt opp våre styremøter (1. feb 2011 kl 18:00, i kjelleren under biblioteket), og se om det er interessant.

Jørn Straith
mvh
Jørn Straith epost: j-e-stra@online.no
Medlemsansv.

Tone J. Brekke

Fremskrittspartiet i Nannestad har markert seg som ”JA” partiet fremfor noen. Våre folk er ombudsmenn for innbyggerne, og står alltid til tjeneste for de som har behov for hjelp til små og store saker. Vi vil fortsatt drive vårt politiske arbeid til det beste for de som bor i Nannestad, og møte dine ønsker og behov med en positiv og imøtekommende holdning.

Jeg har i de siste 4 årene fokusert på ombudsrollen og kommer til å fortsette med det.

 

Har du noen spørsmål til Nannestad Frp, så kontakt meg gjerne, tone@nannestadfrp.no

 

Les mer om mine hjertesaker.


Mvh. Tone J. Brekke

(Ordførerkandidat for Nannestad FrP.)


Nannestad FrP avholder årsmøte på Åsen Pøbb torsdag 11. nov kl 18:00 !

Velkommen !

Ventemottaket på Fagerli er nedlagt !

Justisdepartementet har på bakgrunn av erfaringene med ventemottak, besluttet at denne type mottaksform ikke er egnet som virkemiddel for å tilrettelegge og oppmuntre til hjemreise for personer som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl.

Vi har siden opprettelsen av mottaket jobbet sammen med befolkningen og erklært at denne type virksomhet ikke er ønsket i nærområdet. Mottaket har vært en stor belastning for befolkningen, med en rekke hendelser i form av politiaksjoner, tyverier og ikke minst en betydelig uttrygghet for den enkelte.


Fagerli ventemottak endrer navn til utreisesenter, kun et navnebytte !Politisk borgerlig café på Nannestad festivalen

2011 er det nytt kommunestyrevalg og i forkant av dette valget inviterte Høyre og FrP velgerne i Nannestad til å komme med tanker og ideer som man ønsker fokus på fra borgerlig side. Under årets Nannestad Festival ønsket Høyre og FrP å skape noe nytt og annerledes og arrangerte således en politiske borgerlig café. Mange var innom for en prat og vi mottok mange innspill som vi vil ta med med oss i det videre arbeid for å skape en bedre kommune for innbyggerne.

Nannestad Festivalen er en viktig møtearena hvert år for oss sier lederne for Høyre og Frp, Christian Bendz og Tone J. Brekke. – Som politiske partier blir vi vært år oppfordret til å gjøre en bredest mulig aktivitet under festivalen og det skulle bare mangle at ikke vi også skulle bidra til en felles folkefest sier Bendz og Brekke. Tidligere har vi i likhet med andre kun funnet fram vårt standard valgkampmateriell, men begge lederne av de to borgerlige partiene synes at Nannestad Festivalen fortjente noe nytt og annerledes, noe både Høyre og FrP nå gjorde med en politiske borgerlige cafè.
Utbygging av Preståsen skole - Skolepartiene ?

SFO-bygget på Preståsen skole brant ned februar 2007. I forbindelse med erstatning av SFO-bygget ble det vedtatt en utbygging av skolen for å ivareta elevveksten fram til 2025. Etter nesten 3 år er det fortsatt ikke iverksatt bygging. I kommunestyret 9. des støttet Frp og Høyre fagkomiteens alternativ på 1235 M2. Dette alternativet var det eneste alternativet som tilfredsstilte kravene i opplæringsloven og kunnskapsløftet samt kunne ivareta elevveksten fram til 2025. Dessverre ønsket ikke AP, SV, SP, Krf og Venstre å støtte opp om skolen. Vi minnes tilbake i valgkampen hvor de overgikk hverandre i å fremstå som skolepartiet fremfor noen. Så stor forskjell er det mellom liv og lære.
Så hvor mye ble det vedtatt å bygge ut skolen ? Nei, det er det ingen som vet. Signalet fra kommunen til entreprenøren er 'Se hva du får til'. Utbyggingen av Preståsen skole er med posisjonens vedtak kun midlertidig. Det vil ikke gå mange årene før det igjen må settes i gang med enda en utbygging. Det er dyrt å ikke tenke langsiktig.
29. oktober avholdt Nannestad Frp årsmøte på kommunehuset

Alle medlemmene var invitert, og det dukket opp både kjente og ukjente til et trivelig årsmøte. Etter møtet var det mat og sosialt samvær, og diskusjon om veien videre for å skape en ny giv for kommunen og dets innbyggere.


Spesielt hyggelig var det at Jon Eide kom innom. Han er en av stifterne av lokallaget og var med i over 20 år. Etter møtet overvar vi med stor interesse Jon's historiske gjennomgang av utviklingen av partiet.

Tone J. Brekke ble enstemmig gjenvalgt som leder på årsmøtet.
Vi gratulerer !!!
Oversikt over det nye styret.Det ble et spennende valg. FrP gjorde sitt beste valg noensinne med 22,9 % oppslutning på landsbasis. I akershus økte vi til 24,3 %.
I Nannestad kommune fikk vi 31,1 %. Vår største oppslutning noensinne. Fantastisk.

En stor heder til Siv Jensen, men også en stor takk til Carl I. Hagen som har brukt mange år på å bygge partiet til den styrke det i dag er.
Vi ønsker å takke alle som har støttet opp om oss, og lover at vi vil fortsette å jobbe med uforminsket styrke for folk flest.


Likestilling av kommunal og privat hjemmehjelp

Små bedrifter som tilbyr hjemmehjelp har nå vunnet en viktig momsseier over regjeringen. Det blir nå like vilkår for tilbydere av omsorgstjenester uansett om den er kommunal eller privat. Se artikkel med Kathrine S. Evensen i Omsorgstjenester A/S


FrP støttes av Dansk Venstre

Dansk Venstre støtter FrP
"Inger Støjberg (leder av Danske Venstre) uttaler at det er store likhetstrekk mellom Siv Jensen, FrP og Danske Venstres Anders Fogh Rasmussen. Hun ser store muligheter for den tredje liberale regjeringen i Norden etter høstens stortingsvalg i Norge.
Utbygging av Preståsen skole vedtatt

I kommunstyret 4. februar ble fagkomiteens alternativ 3 vedtatt. Fagkomiteen, FAU, Kommunalt FAU og engasjerte foreldre har i lang tid kjempet for en utbygging av Preståsen skole. Politisk har FrP og Høyre lenge støttet fagkomiteen, men det var uklart hva de andre politiske partiene landet på. Til slutt ble AP stående alene om å gå imot fagkomiteen og redusere utbyggingen.
Elever og lærere ved Preståsen skole kan nå se fram til bedre lærings- og arbeidsforhold. Dette er vinnerne etter kveldens kommunestyremøte.

Preståsen skole Preståsen skole


Lokalpolitisk handlingsprogram


刘燕燕窝粉嫩公主酒酿蛋甄选东南亚珍稀宫廷白燕产后丰胸,让营养更加丰富,这种酵素能够作用于人体,主要由酒酿原汁粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品、进口燕窝、,,北纬30度孝感朱湖有机珍珠糯米粉嫩公主酒酿蛋、原生散养土鸡蛋、姜汁红糖和野葛根粉构成丰胸导师。