Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

M?ter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og ?konomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

 

Valgprogram - Kommunevalget 2019

Valgprogram for Nannestad FrP

ValglisteFremskrittspartiets budsjettforslag 2019

Vi har gjennomgått rådmannens forslag til budsjett, og utarbeidet et forslag til Budsjett 2019 og handlingsplan for 2019-2022 for Nannestad Kommune med våre satsninger.


Hovedtrekkene i vårt budsjettforslag: Også foreslo vi i år igjen at det må opprettes en 100 % stilling som kreftkoordinator
Årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte i lokallaget, onsdag 7.november kl 18:00 på museet.
Årsmøte er hovedmøtet i lokallaget, og øverste besluttende organ For øvrig er årsmøtet en god anledning til å få innblikk i hva som skjer i kommunen enten det er barnehage, skole, kulturaktiviteter, eldreomsorg, boligbygging, planer etc. Kom gjerne med spørsmål eller forslag til våre representanter på det som opptar deg.

Vi håper flest mulig av våre medlemmer har mulighet til å komme, enten det er for å komme med innspill eller kun høre på. Valgkomiteen vil legge frem forslag på kandidater som er forespurt på forhånd. Vi starter med en gjennomgang av de formelle punktene på innkallingen så vil vi diskutere litt lokalpolitikk samtidig som det blir servert noe å spise.

Vel møtt !
Styret

Fremskrittspartiets budsjettforslag 2018

Vi har også i år utarbeidet forslag til Budsjett 2018 og handlingsplan for 2018-2021 for Nannestad Kommune.


Hovedtrekkene i vårt budsjettforslag: Også foreslo vi i år igjen at det må opprettes en 100 % stilling som kreftkoordinator
Fremskrittspartiets budsjettforslag 2017

Vi har også i år utarbeidet forslag til Budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 for Nannestad Kommune.
Dette ligger nå ute til allminnelig gjennomsyn for innspill og kommentarer

Hovedtrekkene i vårt budsjettforslag: Også foreslo vi i år igjen at det må opprettes en stilling som kreftkoordinator
Også ønsker vi å gjennomgå alle selvkostområdene hvor gebyrene ligger 10 % over nabokommunene, slik at innbyggerne i stedet kan få tjenesten levert av nabokommunen
Valgkampen er i gang !
Her ser vi ordførerkandidat Hemstad utenfor Nannestad torg en solskinnsdag. Mange hyggelige folk innom, også er det en glede å oppleve at mange kommer innom og støtter oss og vårt politiske engasjement.

Vi har stand i Holter og Maura også.

Valgkamp program 2015

Valg Program 2015 - Nannestad Fremskrittsparti

Helgen 12-14. juni ble Nannestadfestivalen arrangert, og vi var tilstede med stor stand med plakater og valgkampeffekter. Her ser vi stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen og nestleder i lokallaget Bj�rn Ludvigsen.
Organisatorisk nestleder fra fylket, Liv Gustavsen var ogs� tilstede p� standen.
Vi m�tte mange sambygdinger til en kaffeprat og p�lser for de som var litt sultne.
Fine solv�rsdager som gjorde Nannestadfestivalen til en flott festdag for kommunens innbyggere.

Valgliste til kommunevalget 2015

Valgliste Nannestad Fremskrittsparti

Frp stand p� Nannestad Torg

L�rdag 7. mars ble det gjennomf�rt en nasjonal dugnad med stand i de enkelte kommunene. Vi var tilstede utenfor Nannestad Torg, og delte ut brosjyrer med gratis p�lser og kaffe. Vi m�tte mange engasjerte innbyggere som st�ttet v�r politikk, spesielt mange var oppgitt over de r�dgr�nnes kutt av sykehjemsplasser. En vellykket dag for b�de publikum og oss som arrangerte.

Fylkes�rsm�tet i Akershus Frp

Siste helgen i januar var det fylkes�rsm�tet i Akershus Frp. Lokallaget i Nannestad deltok med 4 delegater.
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen gjestet �rsm�tet sammen med flere stortingsrepresentar og statssekret�rer. Det ble orientert om arbeidet i regjeringen, og mer Frp politikk til beste for borgerne. �rsm�tet gjennomf�rte gode diskusjoner p� politiske temaer, med sosiale aktiviteter p� kvelden.

Godt Nytt �r �nskes alle med hilsen styret


Fremskrittspartiets budsjettforslag 2015

Vi har ogs� i �r utarbeidet forslag til Budsjett 2015 og �konomiplan for 2015-2018 for Nannestad Kommune.
Dette ligger n� ute til allminnelig gjennomsyn for innspill og kommentarer

Hovedtrekkene i v�rt budsjettforslag: Ogs� �nsker vi � gjennomg� alle selvkostomr�dene hvor gebyrene ligger 10 % over nabokommunene, slik at innbyggerne i stedet kan f� tjenesten levert av nabokommunen

Vi var i tillegg det eneste partiet som bekreftet at det ikke skal innf�res eiendomsskatt de kommende �rene.


�rsm�te i Nannestad Frp

Det avholdes �rsm�te i lokallaget p� Bygdehuset 20. november kl 18:00

Velkommen !

Holterdagen

Vi var ogs� i �r til � v�re tilstede med stand p� Holterdagen.

Det ble arrangert b�de fotball- og h�ndballcuper noe som bidro til bes�k utover n�rmilj�et. Flere var innom standen, spesielt var frp-dropsene popul�re.
Hovedhensikten var � vise lokallaget og v�re tilgjengelig for innbyggerne. En flott dag for Holter og befolkningen. Vi kommer igjen neste �r !Nannestadfestival 13-15. juni

Vi var tilstede med Frp-stand og et tydelig budskap.

Kom innom, og still oss sp�rsm�l eller hva som skjer i kommunen.
Se her for program


KS Akershus strategiseminar

Vi var tilstede p� et spennende seminar KS hadde tatt initiativ til. Vi st�r foran en kommunereform og det var en god debatt om hvordan kommunestrukturen b�r v�re i dagens samfunn. Et annet tema som ble presentert var KS forhandlingsposisjon i v�rens tariffoppgj�r. Det er to temaer som blir viktige, l�rernes arbeidstid og pensjon.

Fylkes�rsm�tet i Akershus FrP


Fra Nannestad var vi 4 delegater som deltok p� fylkes�rsm�tet. Alle stortingsrepresentantene fra Akershus var tilstede, i tillegg til statssekret�r og politiske r�dgivere.
Med FrP i regjering har vi de f�rste 100 dagene oppn�dd mye, men mye gjenst�r ogs�, og vi gleder oss til � skape en bedre hverdag for folk flest. Allikevel er det viktig � huske p� at regjeringen best�r av to partier som m� ha st�tte fra sentrum i sakene, men alternativet med r�dgr�nt er betydelig verre.

Vi gleder oss !

Fremskrittspartiets budsjettforslag 2014

Vi fremmet i kommunestyrem�te 10 des v�rt forslag til budsjett for 2014 med tilh�rende �konomiplan for de neste 4 �rene. Vi presenterte et ansvarlig og godt gjennomarbeidet forslag med 15 verbalforslag.

Omsorgsomr�det i kommunen har alvorlige utfordringer som har vedvart over tid. Det er gjennomg�ende 10 brukere til enhver tid plassert p� dobbeltrom. I tillegg er vi bekymret for at brukere som burde v�re ha rett p� sykehjemsplass i stedet m� v�re hjemme med den usikkerhet det medf�rer. P� slutten av �ret fikk melding om at det var en alvorlig situasjon innenfor hjemmebasert tjenester. Riktignok ble fokuset rettet mot at n� var det tatt grep om situasjonen, men var dette for dempe diskusjonen ?
N�r kommunen vektlegger � reise p� hjemmebes�k til samtlige friske eldre over 75 �r, s� mener vi dette er en underlig prioritering.
Enda verre blir det n�r Ordf�reren mener at den viktigste investeringen (54 mill) fremover er utvidelse av kommunehuset !

Hovedtrekkene i v�rt budsjettforslag: Ogs� �nsket vi ikke � godta gebyr�kninger over 5 %.

Vi var i tillegg det eneste partiet som bekreftet at det ikke skal innf�res eiendomsskatt de kommende �rene.


�rsm�te 6 .november

Nannestad Frp avholdt �rsm�te i museets lokaler. Det var et fullsatt m�te med bes�k av ordf�rer i Ullensaker, Harald Espelund, og Stortingsrepresentant og fylkesleder Hans Andreas Limi.


Leder �pnet m�te, mens nestleder ledet oss gjennom m�tet.
Valgkomiteen fremla en innstilling med forespurte kandidater. Leder, Arild Hemstad ble gjenvalgt med akklamasjon. �vrige styremedlemmer som var innstillt ble valgt med akklamasjon. Se her for nytt styre Vi hadde bespisning med snitter og kringle, mens fylkesleder orienterte om aktivitene p� fylkesniv� og den nye hverdagen med regjeringsdeltakelse.

Frp inn i regjering

FrP g�r inn i regjering for f�rste gang i partiets historie. Det er med ydmykhet og stolthet vi gj�r dette. Det blir krevende og spennende.
Vi har f�tt et solid fotavtrykk med b�de store og sm� gjennomslag for v�r politikk.
Se for�vrig regjeringsplattformen

�pent medlemsm�te

Vi inviterer til �pent medlemsm�te mandag 30. september kl 19 i m�terommet p� baksiden av museet i Nannestad sentrum. Det blir servering av pizza og brus.

Mange�rige medlem Bj�rn Ludvigsen forteller om partiets utvikling og hvordan kommunepolitikken er organisert i kommunen.

Alle er hjertelig velkommen !

Imponerende 23,8 % og det st�rste borgerlige partiet i NannestadStr�lende innsats -

Fremskrittspartiets leder er stolt og imponert over partiets resultat og innsats i valgkampen. � Jeg er leder for et fantastisk parti.
- Siv Jensen


Vi oppn�dde 16,3 % p� landsbasis, og vi ser frem til � v�re med i en borgerlig regjering og f�re en borgerlig politikk med et tydelig preg av v�r politikk. Vi m� v�re forberedt p� � gi og ta i forhandlingene, og vi har lenge sagt at vi �nsker � forhandle med alle borgerlige partier for � komme frem til en felles plattform som alle kan kjenne seg igjen i.
Det blir spennende dager fremover til midten av oktober.

Valgkampen er i full gang !En enklere hverdag

- er v�rt overordnede budskap i valgkampen.

Vi har satt ekstra trykk p� fire hovedomr�der i valgkampen. I lokallaget har mange gjort en stor innsats p� stander og utdeling av materiell i postkassene. Vi har i tillegg utarbeidet en ekstra 'flyer' til velgerne, hvor vi peker p� viktigheten av � stemme Frp for at landet skal f� en borgerlig regjering med borgerlig politikk.
I tillegg til Frp-magasinet har vi delt ut et brev til velgeren, hvor vi ogs� oppfordrer interesterte til engasjere seg i lokallaget.


�pning av MaurahallenDet var en en flott �pning av flerbrukshallen i Maura tirsdag 3. september. Gode kulturinnslag av lokale krefter samt taler fra flere involverte. Prosjektet innbefattet i tillegg til flerbrukshallen p� 1040 kvm flere nye lyse klasserom. Frp var en av p�driverne for at vi nettopp skulle ha et langsikitg perspektiv og bygge stor hall som i tillegg til � fylle skolens behov ogs� skulle v�re en arena for idretten. De r�dgr�nne i Nannestad �nsket kun � bygge en gymsal for skolen, men etter stort engasjement fra befolkningen i Maura, og v�r st�tte gikk man til slutt inn for en stor hall p� 1040 kvm.

Vi gratulerer b�de skolen og idretten med en stor og flott hall som innbyr til mange muligheter.


HolterdagenL�rdag 24. august var vi tilstede med stand p� Holters festdag.
Samtidig �nsker vi � gratulere Holter IF med 95 �rs jubileum.

Det var bortimot 1000 stk innom arrangementet, og flere tok turen innom for en politisk diskusjon i oppl�pet til stortingsvalget. Mange uttrykte misn�ye med r�dgr�nt styre, og s� frem til et skifte med en enklere hverdag for folk flest.


Utvikling av kommunen fremoverStyringsgruppa for kommuneplanen inviterte til folkem�te mandag 19. august.

Det var godt oppm�te og flere interesserte tok opp ulike synspunkter og utfordringer i forhold til flere av innspillene. Vi synes at forslag til kommuneplanen er et godt utgangspunkt, men b�rer preg av mangel p� ambisjoner og n�kternhet. I flere av innspillene problematiseres forslagene i stedet for � inneha en positiv l�sningsorientering, slik vi ser i nabokommunen v�r Ullensaker. Spesielt vil trekke frem at sentrumsutviklingen ikke anbefales av administrasjonen og styringsgruppen. Det vil v�re uheldig at man ikke utnytter mulighetene rundt Nannestads sentrum. Vi kommer derfor til � st�tte innspillet rundt kj�pesenterutvikling.

Kommuneplanen behandles i kommunestyret 17. sept.


Nannestad Festivalen 2013

Helgen 8-9.juni er vi tilstede med stand p� festivalen.

Ta turen innom for en politisk diskusjon eller f� informasjon p� hva vi gj�r lokalt i kommunen.

Velkommen !

Frps landsm�te 24-25 mai


Det 40. landsm�te ble avholdt p� Gardermoen med 238 delegater, hvorav 17 fra Akershus. Landsm�tet er partiets �verste organ, hvor diskusjon og vedtak av prinsipp- og handlingsprogram 2013 - 2017 legger grunnlaget for veien fremover.
Behandling og vedtak av politiske uttalelser og resolusjoner er ogs� en del av �rsm�tets arena.

De politiske temaene fokuserte p� v�re satsingsomr�der:

 • Eldreomsorg og Helse
 • �konomisk politikk � Bygge landet, samferdsel, skatte og avgifter
 • Trygghet - Krim, beredskap innvandring / integrering
 • justis og innvandring
 • Frihet - forenkling og avbyr�kratisering

 • N� er det stortingsvalget 2013, og et sterkt FRP med v�r politikk i regjering som er m�lsetningen.

  Frp - 40 �r som parti


  Vi feiret 40- �rsdagen til Frp med stand inne p� Nannestad Torg. Det var en suksess. Vi serverte gratis p�lser og kaffe, og det var jevn str�m av folk innom. Bare positive tilbakemeldinger og mye kjentfolk. Vi sto ved siden av polet uten at det ble vin til p�lsene av den grunn.


  FRPs fylkes�rsm�te

  Akershus FrP avholdt �rsm�te p� Hurdalsj�en hotell helgen 19-20 januar. Det ble et vellykket �rsm�te med mye kreativitet, kultur og ikke minst politikk.
  Vi var 3 delegater fra lokallaget i Nannestad. Vi m�tte v�re politikere fra nabokommunene og det �vrige Akershus i interessante samtaler om l�sninger p� felles utfordringer.

  Siv Jensen var ogs� tilstede med en livlig og engasjerende tale om v�re hjertesaker.
  Vi debatterte flere interessante temaer, og valgte et nytt fylkesstyre. V�rt viktigste m�l i 2013 er et godt stortingsvalg med god Frp politikk i posisjon.


  Budsjettforslag for 2013 med �konomiplan 2013-2016

  Vi legger i �r ogs� frem budsjettforslag for 2013 med tilh�rende �konomiplan for perioden 2013-2016.
  I tillegg settes det av kr 500.000 til ny l�ypemaskin.

  Vi finansierer �kningene med et n�kternt kutt p� 1% p� innkj�pene og reduksjon av overskuddet. Det er viktig � understreke at vi i �konomiplanen ser det som n�dvendig at det etableres flere fellestjenester med v�re nabokommuner, og at det foretas en vurdering p� hvilke tjenester kommunen skal levere. Dette vil frigj�re midler til de prioriterte oppgavene i kommunen. I dag spres midlene tynt ut over alt, slik at det blir lav kvalitet med ingen valgfrihet av tjenestene.

  Forslag fra FrP p� budsjett 2013 for Nannestad kommune

  �rsm�te i Nannestad Frp

  Onsdag 7. november kl 18:00 hadde vi �rsm�te p� �sen P�bb i �sgreina.
  Det var godt oppm�te fra styret og flere nye medlemmer. Vi gikk gjennom dagsordenen, behandlet saker og valgte nytt styre samt diskuterte politikk, mens vi spiste god lokal mat.
  Vi mottok hilsen fra politisk nestleder i Akershus Frp, Tom Staahle. Arild Lind fra regionskontoret i Akershus Frp gjestet �rsm�tet ogs�.

  Nyvalgt styre

  En flott og hyggelig kveld.

  Styret

  Bilaksjon foran stortinget

  Onsdag 3. oktober avholder bilistenes aksjonsgruppe en markering/aksjon mot de unormale bilavgiftene.
  B�rd Hoksrud (Frp) m�ter opp, og oppfordrer s� mange som mulig til � m�te opp og gi sin st�tte til en god bilistsak, og god Frp sak.

  F�lg med p� Facebook

  Holterdagen 2012

  Festdagen i Holter ble et flott arrangement med fotball- og h�ndballturneringer sammen med boder og stands fra lokalmilj�et. I tillegg var det en rekke morsomme og attraktive aktiviterer for barna.

  Alle partiene var invitert til � delta p� stand, men kun Frp m�tte opp.
  Vi m�tte mange innbyggere, hvor noen kom med innspill, mens andre kun �nsket � sl� av en prat. V�r viktigste m�lsetning denne dagen var � v�re synlige og tilstede, og peke p� alternativer i kommunen.

  Foto:John, Elin og Arild

  Nannestadfestivalen 2012

  Vi var ogs� i �r tilstede p� Nannestadfestvialen med egen stand. Det var ikke det beste v�ret p� l�rdag, men s�ndagen ble flott. Vi var tilgjengelig og synlige for innbyggerne, og hadde utarbeidet plakater som fortalte folk at det har betydning hva man stemmer p�. Her er Arild Hagen og Magnar Mager�y p� stand og profilerer partiet.

  Kommuneadministrasjonen sluker Nannestad vannverk

  Nannestad Vannverk (Navas) oppsto som en sammenslutning av flere vannverk i kommunen. Selskapet har gjennom �rene gjennomf�rt betydelige investeringer i utskiftning av gammelt ledningsnett, og drives etter selvkostprinsippet. Det har kun v�rt et fokus, og det har v�rt en god og sikker vannforsyning i Nannestad.

  N� �nsker Sosialistene og overraskende H�yre � nedlegge selskapet og overlate arbeidet til teknisk etat i kommunen.
  Vi mener selskapet har v�rt og er en suksess. Legges selskapet inn i kommunen blir oversikten borte, samt at kommunen m� bygge opp egen kompetanse p� fagomr�det. Ser vi p� utviklingen i kloakk- og septikgebyrene, ser vi at kommunal drift ikke er gunstig for innbyggerne. Selvkost oppfattes ofte som en mulighet til � dekke inn kommunale ressurser gjennom gebyrer.

  Vi mener at diskusjonen om Navas heller b�r settes p� agendaen n�r planene om en felles interkommunal organisering av vann, avl�p og renovasjon blir gjenstand for behandling. � akuttnedlegge Navas, bygge opp organisasjon i kommunen for deretter � etablerer ett interkommunalt selskap med nedbygging i kommunen igjen er ingen l�sning. Vi har ikke behov for kommunen som mellomstasjon mot et felles m�l.  Stor innsats fra lokallaget

  Det var Fylkes�rsm�te helgen 21-22 januar. Der ble v�r innsats p� kursing av medlemmene fremhevet som et forbilde for andre lokallag. Vi ble omtalt som fremste lokallag i kursaktivitet, til inspirasjon for andre.

  J�rn E. Straith ble som medlemsansvarlig applaudert som vinner i Akershus p� medlemsverving. Imponerende !

  J�rn-Erik Straith Vi vet alle hvilken innsats og engasjement han legger i medlemsverving. Flere medlemmer er et viktig fokusomr�de for � styrke organisasjonen, og er samtidig med � fortelle hvorfor Nannestad trenger en kursendring hvor innbyggernes behov settes i f�rste rekke.

  J�rn-Erik Straith

  Overrekkelse av IPAD som p�skj�nnelse for bragden.

  Fylkesleder Hans Andreas Limi gratulerte med imponerende resultat.


  Flott innsats fra alle sammen,
  Arild Hemstad

  Desperat n�ringsutspill fra ordf�reren


  Budsjettforslag for 2012 med �konomiplan 2012-2015

  FrP og H�yre lanserer i �r ogs� et felles budsjettforslag med tilh�rende �konomiplan.

  Nannestad kommune har en anstrengt �konomisk situasjon, og er fortsatt er blant kommunene i Akershus med h�yest l�negjeld, regnet b�de pr. innbygger og som andel av sum driftsinntekter, selv om vi er tilfreds med at kommunen n� er i fred med � f� en bedre budsjettbalanse enn tidligere.

  Med den m�ten budsjettbehandlingen er lagt opp p�, er det dessverre meget vanskelig � foreta betydelige endringer i budsjettet; da politikerne ikke f�r muligheter for � komme med konkrete f�ringer til administrasjonen f�r selve budsjettbehandlingen. Imidlertid mener vi det er p�krevet og mulig � foreta justering av budsjettet p� noen prioriterte omr�der.

  H�yre og FrP foresl�r 11 konkrete forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen. De fleste av disse f�r sm� eller ingen �konomiske konsekvenser p� kort sikt, men vil legge grunnlaget for effektivisering og kostnadsreduksjoner p� lengre sikt. I Nannestad kommune er det n� p� gang ansettelser av innkj�per og controller, noe som vil kunne bidra betydelig i denne sammenheng. Vi mener at det gjennom en bevisst holding og med nevnte ansettelser b�r v�re mulig � reduserer utgiftene allerede i neste �rs budsjett. Vi vil konkret foresl� at utgifter utenom l�nn kuttes med 2 % innenfor de enkelte budsjettkapitlene. Dette betyr at det kan frigj�res i alt ca. 3,8 millioner, som er tenkt benyttet p� f�lgende tre viktige omr�der: Noe av begrunnelsen for dette er gitt i det etterf�lgende:
  Elevene som g�r ut av grunnskolen i Nannestad f�r betydelig d�rligere karakterer enn snittet i Akershus, noe som det er dokumentert at i neste omgang f�rer til betydelig �kt frafall i videreg�ende skole. For � fors�ke � utjevne sosiale forskjeller, �nsker vi � �ke l�rertettheten og sikre at alle elever i grunnskolen f�r profesjonell leksehjelp.

  Bofellesskapet, som pr. i dag er underlagt hjemmesykepleien, har ikke fast bemanning p� kveldstid. Mange av beboerne er hjelpetrengende og begynnende demente. Frav�r av bemanning deler av d�gnet og situasjonen for�vrig bidrar til � skape utrygghet hos en del av pasientene. Bofellesskapet f�rer til stor arbeidsbelastning for hjemmetjenestene. Samtidig har en problemer med � tilfredsstille behovet for sykehjemsplasser i kommunen. Vi mener derfor at bofellesskapet b�r integreres inn i det ordin�re sykehjemmet, og at beboerne m� gis rettigheter og tilbud som en ordin�r sykehjemsplass.

  SLT er forkortelsen for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak�. SLT-modellen er en forpliktende samarbeidsmodell mellom kommune, politi og andre offentlige etater i tillegg til frivillige organisasjoner mv. SLT-modellen har barn og ungdom som sin viktigste m�lgruppe. Dette handler ogs� om trygge lokalsamfunn og er dessuten en del av kommunens folkehelsearbeid. Vi mener � registrere �kt narkotikamisbruk blant barn og unge i Nannestad. Dette er en alvorlig trend som m� stoppes og snus. SLT-samarbeidet i kommunen m� intensiveres for � demme opp for dette. For � f� til dette forutsettes at det bevilges midler som �remerkes til forebyggende arbeid opp mot barn og unge. Vi ser ogs� ungdomsklubben som en del av dette bildet, og forutsetter at driften av denne opprettholdes.

  Tone J. Brekke
  Gruppeleder

  Neste styrem�te

  Det avholdes styrem�te onsdag 1. feb kl 18:00 p� museet.


  Nytt styre er valgt

  Nannestad FrP avholdt �rsm�te 26. okt 2011 p� �sen P�bb.

  Det var stort oppm�te med flere medlemmer utover de aktive i kommunepolitikken. Nestleder Bj�rn Ludvigsen ledet �rsm�tet. Tone J. Brekke ble takket av som styreleder til stor applaus for sin innsats og betydelige engasjement for innbyggerne i kommunen. Hennes popularitet i folket overrasket oss ikke n�r hun i �rets kommunevalg fikk flest personlige stemmer av samtlige politikere. Hun fortsetter som gruppeleder, mens Arild Hemstad er ny styreleder. Oversikt over nyvalgt styre finnes her.

  V�r skolepolitiske talsmann Magnar Mager�y, hadde et engasjerende og aktuelt foredrag om skolesituasjonen, og hvilke veivalg som dukker opp i n�r framtid. Vi takker for oppm�te og interessante diskusjoner med god servering fra innehaver av �sen P�bb.

  Arild Hemstad


  Venstre vinglet igjen

  Dagen f�r konstitueringen av nytt kommunestyret, �nsket lederen av Venstre allikevel ikke � v�re varaordf�rer, ref EUB. Nettopp krav om denne posisjonen var �rsaken til at Venstre nok en gang valgte sosialistisk side.

  N�r de allikevel ikke �nsket denne posisjonen gikk de alts� inn i et samarbeid med sosialistisk side som hadde et d�rligere tilbud til Venstre enn de var tilbudt fra den borgerlige blokken.

  Utrolig !

  Dette kommer p� toppen av et Venstre som stemmer Ja en uke for � si Nei til samme sak uken etter.
  Er i media og forteller at l�rertetthet er det viktigste for skolen, men stemte i mot noen dager tidligere.
  Omtaler seg som milj�partiet, men m�ter aldri til sin faste plass i Naturressurs- og milj�utvalget
  Et slikt parti er det vanskelig for andre � forholde seg til. Vi �nsker sosialistene (Ap, Sp, Krf og V) lykke til med samarbeidet.


  Strykkarakter til eldreomsorgen

  Ordf�reren har sittet med ansvaret de siste �rene, men har ikke fulgt opp de eldre.

  EUB 05/10-11


  Skolene - et fors�mt omr�de av posisjonen

  Romerikes Blad 22/9-11

  Ei popul�r dame !  Tone J. Brekke fikk flest personlige stemmer av samtlige politikere. Hun er en utrolig popul�r og karismatisk person som har gjort veldig mye for mange innbyggere, b�de enkeltpersoner og n�ringsakt�rer.
  Hipp, Hipp, Hurra


  Styret

  Borgerlig flertall ?

  Valget er over, og vi fikk 20,1 % av stemmene.  Vi er et stort parti med mange aktive medlemmer. De siste ukene f�r valget hadde vi valgstand i Nannestad, Maura, Holter og Sandsnesseter. Vi m�tte mange innbyggere som var opptatt av � bidra til � gi Nannestad en borgerlig profil. Vi �nsker � takke alle som har st�ttet oss og st�tt p� for FrP i valgkampen. Det har v�rt enkelt utfordringer gjennom �ret fra sentralt hold, men vi opplever gode og mange tilbakemeldinger p� v�rt arbeid lokalt.

  Takk for ditt bidrag, og vi kommer til � fortsette arbeidet for Nannestads innbyggere.

  Med Fremskrittspartiet i posisjon

  Nannestad skal v�re en gr�nn ja-kommune, med politikere som tar ansvar og styring for fremdrift av planer og lovnader til innbyggerne.

  Vi skal etablere et effektivt og positivt mottaksaparat som tar imot alle private og n�ringsdrivende i v�r kommune.

  Vi skal ha stort fokus p� �konomistyring, kvalitet p� tjenestene og brukertilfredshet.

  Videre vil v�r grunnleggende ideologi om at enkeltmenneskets frihet til selv � velge l�sninger for seg og sine p�virke v�r m�te � styre kommunen p�.


  �rets "Trygdeoppgj�r" er gjennomf�rt !

  Inger-Marie Ytterhorn, nestleder i Fremskrittspartiets seniororganisasjon (FpS), p�peker hvordan stortingsflertallet har gjennomf�rt trygdeoppgj�ret.

  Da stortingsflertallet, alle bortsett fra Fremskrittspartiet, vedtok pensjonsreformen vedtok de samtidig at den �rlige reguleringen av grunnbel�pet, l�pende pensjoner og pensjoner under opptjening ikke lenger skulle v�re en sak Stortinget skulle avgj�re. Stortinget skal fra n� av bare bevilge pengene ! Fra 2011 er det regjeringen som bestemmer niv�et p� de nevnte faktorene. S� lenge regjeringspartiene har flertall i Stortinget g�r nok dette etter oppskriften, fordi regjeringen vil kunne g� ut fra at deres representanter i Stortinget bevilger det regjeringen ber dem om. Den dagen vi f�r en mindretallsregjering, som ikke n�dvendigvis f�r sine forslag vedtatt av Stortinget, kan dette f�re til underlige resultater; Regjeringen bestemmer hvor mye pensjonene skal �ke, men Stortinget nekter � bevilge pengene !

  Frem til i �r har regelverket v�rt utformet slik at l�pende pensjoner skal reguleres i takt med l�nnsutviklingen for arbeidstakere. I loven om ny alderspensjon i folketrygden som Strtingsflertallet, alle bortsett fra FrP, har vedtatt er det sl�tt fast at l�pende pensjoner skal underreguleres hvert eneste �r i forhold til utviklingen for l�nnsmottakere. Pensjonistene vil alts� tape kj�pekraft i �kende fart sammenlignet med yrkesaktive. I loven heter det at l�pende pensjoner �rlig skal reguleres 0,75 % lavere enn gjennomsnittlig l�nnsutvikling. P� grunn av andre faktorer ved beregningen er det reelle tallet ikke 0,75 %, men 0,78 %.

  I �r har regjeringen lagt til grunn en l�nnsvekst p� 4,73 %. Grunnbel�pet �ker tilsvarende fra kr 75.641,- til kr 79.216,- fra 1. mai i �r. Uf�repensjonister, og andre som fremdeles f�r sine ytelser fra folketrygden regulert gjennom grunnbel�pet, f�r sine ytelser regulert i takt med l�nnsutviklingen. Alderspensjonister derimot f�r en �kning p� 3,94 % ! En uf�repensjonist og alderspensjonist, som hadde samme beregningsgrunnlag dvs l�nn, og har samme pensjonsytelse f�r ikke samme �kning i sin "l�nn" i �r eller i fremtiden. Heretter l�nner det seg � v�re uf�repensjonist.

  N�r vi samtidig vet at stortingsflertallet - fremdeles minus FrP - har innf�rt h�yere trygdeavgift for alle pensjonister og h�yere skatt for mange pensjonister, levealdersjustering og underregulering kan man sp�rre seg om opptjente rettigheter, l�fter, langsiktighet og muligheter til � planlegge sin alderdom ikke betyr noe som helst for de r�d/gr�nne partiene ?


  刘燕燕窝粉嫩公主酒酿蛋甄选东南亚珍稀宫廷白燕产后丰胸,让营养更加丰富,这种酵素能够作用于人体,主要由酒酿原汁粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品、进口燕窝、,,北纬30度孝感朱湖有机珍珠糯米粉嫩公主酒酿蛋、原生散养土鸡蛋、姜汁红糖和野葛根粉构成丰胸导师。