Tone J. Brekke

 

    Mine hjertesaker :

    Hva vil egentlig bli annerledes,

    om DU som velger, gir Nannestad FrP din stemme ved
    høstens valg?

 

 

 

DU som bruker av Nannestad kommunes tjenester skal betraktes og behandles som en kunde. Du vil oppleve at den politiske ledelse har HANDLEKRAFT.

FrP`s kommunepolitikk er annerledes. Den er vågal og nytenkende. Mens mange av dagens ordførere klager over det lave statlige tilskuddet, så ser svært få av dem på alternative ordninger og løsninger. Frp har våget å tenke nytt og har dermed kommet frem til en ordning som sørger for et godt, trygt og stabilt nivå på de kommunale tjenestene. Samtidig gjeninnfører FrP`s ordning det kommunale selvstyre, og ikke minst den etterspurte lokalpolitiske debatten.

 

EN AKTIV KOMMUNAL KLAGENEMND

Skal brukes av innbyggerne og de ansatte i Nannestad kommune.

De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert. De aller fleste av disse henvendelsene har hatt gode grunner til å kontakte oss.

Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre. At saksbehandlerne skal ”hevne” seg. Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende. Derfor ser vi et stort behov for å etablere en aktiv politisk Klagenemnd.

Har du som mottaker av en tjeneste noe du ønsker burde være annerledes kan dine synspunkter rettes til Klagenemnda i kommunen. Her vil sakene bli raskt behandlet og vurdert av kommunens ordfører og politikere. Vi vil høre alle brukernes meninger om de tjenestene som blir levert. Personvernet er for oss svært viktig og vedkommende som ønsker saken sin berørt vil behandles med full anonymitet om dette er ønskelig. Jeg vil som ordfører høre brukernes erfaringer med tjenestene – kun med denne kommunikasjonen vil vi få konkrete meldinger på hva som foregår og dermed få muligheten til å sette krav til administrasjonen om endringer i utførelsen av våre tjenester. Med velvilje og evnene til å lytte til brukerne skal vi vurdere å behandle alle saker som fremmes. Politikerne vil komme mye nærmere brukerne på denne måten.

Klagenemnda skal også kunne brukes av de ansatte. Som ordfører skal jeg også være de ansattes ombudsmann. Vi har fått flere henvendelser fra ansatte om at det finnes tilstander i kommunen som overhode ikke er positive. Dette gjelder både eldreomsorg, sosialtjeneten, barnevernet og teknisk etat. I disse henvendelsene tør ikke de ansatte å stå frem og fortelle hvordan situasjonen virkelig er, i fare for å bli utstøtt og miste jobben. Slik skal vi ikke ha det i Nannestad. Vi skal ha fokus på ærlighet og realitet. Dette kan jeg love dere alle.

Med en klagenemnd som er aktiv vil vi som lokalpolitikere ha en mye større mulighet til å se å høre DEG som bruker og ansatt i kommunen.

Mitt løfte er at alle henvendelser skal få en grundig, rask og seriøs behandling.

  

SERVICEERKLÆRINGER

Noe av det første vi skal starte opp med etter valget, er å innføre serviceerklæringer på alle kommunens tjenester, som skal fortelle deg som bruker hva du kan forvente av den tjenesten du har behov for. Tilfredsstiller ikke tjenesten lovnaden i serviceerklæringen – ja så er det bare for DEG å kontakte meg som ordfører. Jeg vil se på saken din og vurdere om jeg kan løse dette kjapt med administrasjonen eller om det er behov for at den politiske klagenemnda skal se nøyere på saken.

 

Styringen og makten må tilbake til de folkevalgte i vår kommune.

Nøkkelpersonene i lokalpolitikken må få muligheten til å jobbe mer og grundigere med politiske saker. Slik det fungerer i dag, har administrasjonen i kommunen styringa.

Dette har vi i de siste 4 årene sett utalige eksempler på.

Tiden er overmoden for å se på hvordan det lokalpolitiske arbeidet foregår. Vi har for mange ulike råd og utvalg.

Vi bør se nøye på både hvilke saker politikerne faktisk skal behandle, og ikke minst hvordan vi får sakene presentert. Det er ingen hemmelighet at kommunale dokumenthauger er tunge i mer enn èn forstand. Målet må være å gjøre de lettere og gjøre både språk og handling enklere og mindre byråkratisk. 

 

Fremskrittspatiet i Nannestad har markert seg som ”JA” partiet fremfor noen. Våre folk er ombudsmenn for innbyggerne, og står alltid til tjeneste for de som har behov for hjelp til små og store saker. Vi vil fortsatt drive vårt politiske arbeid til det beste for de som bor i Nannestad, og møte dine ønsker og behov med en positiv og imøtekommende holdning.

Jeg har i de siste 4 årene fokusert på ombudsrollen og kommer til å fortsette med det.

 

Har du noen spørsmål til Nannestad Frp, så kontakt meg gjerne.

 

Mvh. Tone J. Brekke

(Ordførerkandidat for Nannestad FrP.)