Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

Møter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret.

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og økonomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

 

Representanter i kommunestyret for 2015 - 2019

Gruppeleder Bjørn Ludvigsen
Medlem Arild Hemstad
Medlem Arild Hagen
Medlem Laila Karlsen
Medlem Rolf Vidar Mariboe
Varamedlem Dina Strandvik  
Varamedlem Magnar Magerøy
Varamedlem Tommy Lillerud