Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

Møter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og økonomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

 

Styret for Nannestad Fremskrittsparti 2017 - 2018

Leder Arild Hemstad
Eiksvegen 44
2034 Holter
Tlf: 92036557
arild@hemstad.com
Nestleder
/td>
Laila Karlsen
Gamle Dalsveg 81
2032 Maura
Tlf: 91569927 laila@bostonterrier.no
Laila Karlsen
Kasserer Dag Karlsen
Gamle Dalsveg 81
2032 Maura

dag@formann.no
Medlems-/studieansv. Rolf Vidar Mariboe
Minkvegen 35
2030 Nannestad
rolf.vidar.mars62@gmail.com
Styremedlem Arild Hagen Pinnsvinvegen 23
2030 Nannestad
Tlf: arild.ha@hotmail.com
Styremedlem Camilla Jørgensen
Bevervegen 70
2030 Nannestad

Styremedlem Vegard Dahl-Orfjell
F.E Stabells veg 18
2034 Holter
Tlf: 93296466
vdahlorfjell@gmail.com
Styremedlem Rune Slattum
Øyavegen 25
2030 Nannestad
Tlf: 95970859
rslatt@online.no
1. Varamedlem Hugo Skoog
Eiksvegen 12
2034 Holter
hugo.skoog@online.no
2. Varamedlem Dina Strandvik
Myrstadvegen 11
2032 Maura
dina@nannestadfrp.no