Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

M?ter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og ?konomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

male celebrities with thinning hair fusion hair extensions los angeles cheap hair extensions cheap lace front wigs uk brazilian hair extensions clip in hair wigs hair extensions ebay how to put in hidden crown extensions hair extensions great lengths hair extension machine for sale hair treatment diy hair wigs ponytail hairstyles for short hair 2018 black hair trends human hair wigs

 

Visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner.
Men det sier seg selv at det ikke er alle drømmer som kan realiseres. Likevel er det viktig å ha en visjon. Den gir et fremtidshåp og er en drivkraft til å gjennomføre noe.

Det er ikke bare berømte personer i historiebøkene som har hatt visjoner. Mange som starter forretningsvirksomhet eller en organisasjon av et eller annet slag, har også visjoner. De ser for seg at virksomheten kan utvikle seg til noe stort, et livsverk som de senere kan være stolte av. Visjonen kan være en fantasifull tanke i hodet til grunnleggeren, eller den kan være nedskrevet i en plan eller lagt ut på organisasjonens hjemmeside. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtid, ønsket tilstand. En visjon kan altså være en slags fremtidsdrøm. Vi i Nannestad Frp ønsker å gjøre mer en å drømme vår visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvalitet med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenstetilbud.

Nannestad skal være en grønn ja-kommune, med politikere som tar ansvar og styring for fremdrift av planer og lovnader til innbyggerne.

Vi skal etablere et effektivt og positivt mottaksaparat som tar imot alle private og næringsdrivende i vår kommune.

Vi skal ha stort fokus på økonomistyring, kvalitet på tjenestene og brukertilfredshet.

Ellers vil vår grunnleggende ideologi om at enkeltmenneskets frihet til selv å velge løsninger for seg og sine påvirke vår måte å styre kommunen på.Les vår kontrakt med velgerne for perioden 2011 - 2015